DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

ÚLTIMES NOVETATS

Resultats proves lliures del Certificat d'anglès del Nivell Intermedi B1 de les EOI. Convocatòria extraordinària (prova febrer).

Programa de certificació dels coneixements de llengües estrangeres (col·laboració amb els centres educatius).

Certificats d'idiomes dels nivells intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 de les EOI. Convocatòria extraordinària i ordinària.

          

Moodle

Calendari Escolar

FAQs

Centros Net