DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

ÚLTIMES NOVETATS

Certificats d'anglès dels nivells intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 de les EOI. Convocatòria extraordinària

Documentació necessària per formalitzar la matrícula del curs 2022-23

TEST DE NIVELL D'ANGLÈS I ALEMANY (D'A2 A C1)

          

Moodle

Calendari Escolar

FAQs

Centros Net