TOUR VIRTUAL EOI SANT CUGAT PORTES OBERTES

ESTUDIAR UN IDIOMA

TARIFES DE LES TAXES I PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

 

 

 

Tipus:

 

- Preu Públic

 (A1, A2 i C1)

 

- Taxa 

(B1, B2.1 o B2.2)

 

      

 

 Ordinària    

       Família Nombrosa. Categoria General i/o Monoparental        Família Nombrosa. Categoria Especial       

Discapacitat igual o superior al 33%.

Víctimes d'actes terroristes.

Estar subjecte a mesures privatives de llibertat.

 

Matrícula i serveis per a alumnes oficials

 

 

PREU PÚBLIC 

 275,00+30 = 305,00€  

TAXA  

 286,00+30 = 316,00€                                 

 

PREU PÚBLIC

137,50+30 = 167,50€

TAXA

143,00+30 = 173,00€

 

 

 

30 €

 

 

30 €

Matrícula i serveis per a alumnes oficials per

SEGONA VEGADA

 

 

 

 PREU PÚBLIC 

357,50+30 =  387,50€

TAXA                          371,80+30 = 401.80€                  

 

 

   

 

PREU PÚBLIC

178,75+30 = 208,75€

TAXA

185,90+30 = 215,90€

 

 

 

 

30 €

 

 

 

30 €

Matrícula i serveis per a alumnes oficials per

TERCERA VEGADA

 

PREU PÚBLIC 

495,00+30 = 525,00€

TAXA

514,80+30 = 544,80€

 

 

PREU PÚBLIC

247,50+30 = 277,50€ 

TAXA

257,40+30 = 287,40€

 

 

30 €

 

 

30 €

 

 

La quota complementària de 30 € és aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Ensenyament.

Aquesta quota, que complementa l’assignació que la Generalitat dóna als centres per a manteniment i funcionament bàsic, possibilita el nivell de prestacions que el centre ofereix i el manteniment i millora de les instal·lacions i recursos pedagògics i tecnològics del centre.