TRAMITACIÓ DE TÍTOLS

CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC  A2

 

Cal sol·licitar-lo prèviament (sol·licitud) al departament d'alumnat de l'escola en horari d'atenció al públic o bé per correu electrònic. Caldrà  adjuntar fotocòpia del DNI.

 

En cas que la persona que vingui a recollir-lo no sigui el mateix alumne, caldrà omplir full d'autorització i adjuntar fotocòpia del DNI de l'alumne i de la persona autoritzada.

 

 

CERTIFICAT DE NIVELL INTERMEDI B1

 

 

Cal sol·licitar-lo prèviament (sol·licitud) al departament d'alumnat de l'escola en horari d'atenció al públic o bé per correu electrònic. Caldrà  adjuntar fotocòpia del DNI.

 

En cas que la persona que vingui a recollir-lo no sigui el mateix alumne, caldrà omplir full d'autorització i adjuntar fotocòpia del DNI de l'alumne i de la persona autoritzada.

 

 

CERTIFICAT DE NIVELL INTERMEDI B2 i NIVELL AVANÇAT C1

 

Aquests certificats els expedeix el Departament d'Educació, prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents per part de l'alumne/a. La tramitació (alumnes oficials i lliures) s'ha de fer presencialment al departament d'alumnat de l'escola (de dilluns a dijous  de 16:00 a 18:00H i divendres: 09:30 a 13:30H).

 

- Taxes d'expedició.

- Documentació que cal portar:

  1. Fotocòpia del DNI
  2. Documentació vigent del motiu de reducció o exempció de la taxa, o carnet vigent segons el cas.