TRAMITACIÓ DE TÍTOLS

CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC  A2

 

Cal sol·licitar-lo prèviament (sol·licitud) al departament d'alumnat per correu electrònic a partir del 23 d'octubre. Caldrà  adjuntar fotocòpia del DNI.

 

En cas que la persona que vingui a recollir-lo (amb cita prèvia) no  sigui el mateix alumne, caldrà omplir full d'autorització i adjuntar fotocòpia del DNI de l'alumne i de la persona autoritzada.

 

 

CERTIFICAT DE NIVELL INTERMEDI B1

 

 

Cal sol·licitar-lo prèviament (sol·licitud) al departament d'alumnat per correu electrònic a partir del 23 d'octubre. Caldrà  adjuntar fotocòpia del DNI.

 

En cas que la persona que vingui a recollir-lo (amb cita prèvia) no  sigui el mateix alumne, caldrà omplir full d'autorització i adjuntar fotocòpia del DNI de l'alumne i de la persona autoritzada.

 

 

CERTIFICAT DE NIVELL INTERMEDI B2 i NIVELL AVANÇAT C1

 

Aquests certificats els expedeix el Departament d'Educació, prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents per part de l'alumne/a. La tramitació (alumnes oficials i lliures) s'ha de fer  a partir del 23 d'octubre (sol·licitud) .

 

- Taxes d'expedició

- Documentació que cal portar:

  1. Fotocòpia del DNI
  2. Documentació vigent del motiu de reducció o exempció de la taxa, o carnet vigent segons el cas.