TRAMITACIÓ DE TÍTOLS

CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC

 

S'obté en aprovar el 2n curs. El títol obtingut des del curs 2007-8 i fins al curs 2014-15 no cal sol·licitar-lo prèviament. Es podrà recollir al departament d'alumnat de l'escola (en horari d'atenció al públic)

 

El títol de 2n curs obtingut a partir dels curs 2015-16, cal sol·licitar-lo prèviament (sol·licitud) al departament d'alumnat de l'escola  o bé per correu electrònic a partir de l'1 de novembre. Caldrà  adjuntar fotocòpia del DNI.

 

En cas que la persona que vingui a recollir-lo no sigui el mateix alumne, caldrà omplir full d'autorització i adjuntar fotocòpia del DNI de l'alumne i de la persona autoritzada.

 

 

CERTIFICAT DE NIVELL INTERMEDI

 

S'obté en aprovar el 3r curs. El títol obtingut fins al  curs 2014-15 no cal sol·licitar-lo prèviament. Es podrà recollir al departament d'alumnat  (en horari d'atenció al públic).

 

El títol de 3r curs obtingut a partir dels curs 2015-16, cal sol·licitar-lo prèviament (sol·licitud) al departament d'alumnat de l'escola  o bé per correu electrònic a partir de l'1 de novembre. Caldrà  adjuntar fotocòpia del DNI.

 

En cas que la persona que vingui a recollir-lo no sigui el mateix alumne, caldrà omplir full d'autorització i adjuntar fotocòpia del DNI de l'alumne i de la persona autoritzada.

 

 

CERTIFICAT DE NIVELL AVANÇAT i  NIVELL C1

 

S'obtenen en aprovar el 5è curs o el nivell C1. Aquests certificats els expedeix el Departament d'Ensenyament, prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents per part de l'alumne/a APTE/A. La tramitació (alumnes/as oficials i lliures) s'ha de fer al departament d'alumnat de l'escola a partir de l'1 de novembre (Tardes de 16:00 a 18:00H i Divendres: 09:30 a 13:30H).

 

- Taxes d'expedició.

- Documentació que cal portar:

  1. Fotocòpia del DNI
  2. Documentació vigent del motiu de reducció o exempció de la taxa, o carnet vigent segons el cas.