DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

RENÚNCIA A LA MATRÍCULA

 

 

Es podrà renunciar a la matrícula oficial quan l'alumne o alumna es vegi en la impossibilitat de continuar assistint a classe amb regularitat.

 

Un alumne o alumna oficial pot presentar a l'adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. la sol·licitud de renúncia a la matrícula en un idioma fins al darrer dia hàbil de novembre.

 

Aquesta renúncia no suposarà el còmput del curs a efectes de repetició (consulteu Secció Permanència en els estudis), ni el dret al retorn de l'import de la matrícula. Un cop passat el termini de renúncia establert, si un alumne o alumna oficial abandona el curs, aquest abandonament li computa a l'efecte de repetició i té, a tots els efectes, la consideració de "no presentat/da" en la qualificació final.

 

L'alumne o alumna només pot fer una d'aquestes renúncies per curs. 

 

L'alumne o alumna que renunciï a la seva matrícula dins el termini establert tindrà garantida plaça en el mateix nivell en el curs següent, però no té garantit el mateix horari del curs anterior.

 

La renúncia a la matricula implica, des del mateix moment de formalitzar-la, la pèrdua del dret a assistir a classe fins al final del curs en què es realitza, i també impedeix presentar-se als exàmens finals d'aquell any.

 

 

Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d'idiomes pot sol·licitar al director o directora de l'escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l'obtenció d'un certificat. L'escola pot concedir la renúncia un cop obtinguts els informes oportuns del departament d'aquell idioma. El curs renunciat computarà a efectes de repetició.

 

Les renúncies esmentades en els apartats  anteriors s'han de fer constar en l'expedient acadèmic de l'alumne o alumna.