TOUR VIRTUAL EOI SANT CUGAT PORTES OBERTES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA

  

Procés general i calendari

 

Les Escoles Oficials d'Idiomes apliquen les normes de preinscripció i matrícula dels alumnes fixades per la Resolució anual corresponent. Així mateix, seguiran les Instruccions de la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, que concreten el seguit de processos necessaris per dur a terme la matrícula d'antics alumnes, el mes de juliol, i la preinscripció i matrícula de nous alumnes, el mes de setembre, tant per als cursos extensius com per als intensius del primer quadrimestre.

 

Alumnes amb qualificació "apte"

 

El Departament incentiva els alumnes que hagin obtingut la qualificació final d' "apte" o "apta" donant-los  prioritat en l'ordre de matrícula.

 

Antics alumnes

 

Tenen la consideració d'antics alumnes, a efectes de matrícula, els alumnes del curs acadèmic anterior.

 

Test de nivell

 

El resultat de les proves de nivell tindrà valor exclusivament de classificació a efectes de formalitzar la matrícula, però no s'incorporarà a l'expedient acadèmic. Aquesta classificació és vàlida per a qualsevol EOI de Catalunya però només tindrà validesa per l'any acadèmic per al qual es fa la prova de nivell.

Es podrà accedir a un curs superior a primer mitjançant un test de nivell. Cas que l'alumne/a no demostri al test de nivell el nivell necessari per fer un curs superior se'l preinscriurà a A1.