DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

EQUIVALÈNCIES ANGLÈS

 

Els nivells dels certificats de l’EOI poden comparar-se als dels nivells descrits pel Marc Europeu Comú de Referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües publicat pel Consell d’Europa.

 

Correspondències amb el Marc Europeu Comú de Referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües:

 

Cursos EOI

LOMCE des de 2018/19

Equivalències amb el MECR (Marc Europeu Comú de Referència)

A1 (1r)

1r curs de Nivell Bàsic

A1
(usuari bàsic)

A2 (2n)

2n curs de Nivell Bàsic

A2
(usuari bàsic)

B1 (3r)

3A+3B (Certificat de Nivell Intermedi B1)

B1
(usuari independent)

B2.1 (4t)

1r curs de Nivell intermedi B2

B2.1
(nivell avançat de l'usuari independent)

B2.2 (5è)

2n curs de Nivell intermedi B2

B2
(nivell intermedi B2 de l'usuari independent)

C1

Certificat de Nivell Avançat C1 (alemany, anglès, francès i italià)

C1
(usuari experimentat)

C2

Certificat de Nivell Avançat C2 (anglès)

C2
(usuari experimentat)

 

Podeu descarregar-vos els documents PDF amb les equivalències ** i els cursos, certificats i nivells de les Escoles Oficials d'Idiomes  i correspondències  amb el Marc Europeu Comú de Referència (MECR). 

 

**Taula de certificats i diplomes que acrediten els coneixementsd’anglès de nivell B1 o superior, segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa.

 

RESOLUCIÓ EDU/1714/2021, de 3 de juny, d’actualització de títols, diplomes i certificats d’acreditació de la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Educació.