ABSÈNCIA DEL PROFESSORAT

 

Quan es produeixin faltes d’assistència imprevisibles del professorat per malaltia de curta durada o per força major, es publicarà  la corresponent notificació als alumnes a l'aplicatiu informàtic Moodle del curs corresponent de cada curs.