TOUR VIRTUAL EOI SANT CUGAT PORTES OBERTES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

ABSÈNCIA DEL PROFESSORAT

 

Quan es produeixin faltes d’assistència imprevisibles del professorat per malaltia de curta durada o per força major, es publicarà  la corresponent notificació als alumnes a la plataforma  Moodle del curs corresponent.