DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

EQUIP DIRECTIU

Equip directiu

 

Director: Miquel À. Gago (mgago@eoisantcugat.com)  (Perfil professional aquí)

 

Secretària: Hanna Albani (halbani@eoisantcugat.com) (Perfil professional aquí) 

 

Cap d’estudis: Esther Castilla (ecastilla@eoisantcugat.com) (Perfil professional aquí)