DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

POLÍTICA PROTECCIÓ DE DADES

 

 

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer “Alumnat de centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament”, amb la finalitat de gestionar l’acció educativa, l’orientació acadèmica i professional, l’acció tutorial i de comunicació amb les famílies, l’avaluació objectiva del rendiment escolar, el compromís dels alumnes i llurs famílies en el procés educatiu i l’accés als serveis digitals i telemàtics facilitats pel Departament.

 

L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció del centre educatiu. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Direcció del centre educatiu corresponent. (eoisantcugat@xtec.cat). 

 

Departament d'Educació protecció de dades.

 

Protecció de dades als centres educatius.