DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

TAXES D'EXAMEN DE CERTIFICACIONS

 

Taxa per Inscripció en Règim Lliure       

 

 Taxa Ordinària    

       Família Nombrosa. Categoria General i/o Monoparental        Família Nombrosa. Categoria Especial
 
Certificat de nivell intermedi B1
  78,40 €   39,20 €   Gratuït
 
Certificat de nivell intermedi B2   78,40 €   39,20 €   Gratuït

 

           
Certificat de nivell avançat C1       96,65 €                  48,35 €            Gratuït