DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

CONSELL ESCOLAR

Consell Escolar

 

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa que s’encarrega del control i gestió de l’escola, amb funcions de seguiment i avaluació de la programació i de les activitats que es duen a terme a L’EOI Sant Cugat. 

 

El nou Consell Escolar de l’EOI Sant Cugat està format per:

 

Representants de l’equip directiu:

 

President: Miquel À. Gago

Secretària: Hanna Albani

Cap d’estudis: Esther Castilla

 

Representants del professorat:

 

Francesc Fernández

Clara Martínez

Sònia Gonzalez

 

Representants de l’alumnat:

 

Daniel Arlazón

Paula Roldán

Laura Loscos

 

Representant del personal d’administració i serveis (PAS):

 

Inmacula Fuster

 

Representant de l’ajuntament:

 

Mercè Fornos