DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

HORARI

 

Horari d'atenció al públic

 

De dilluns a dijous:                   16:00 a 20:00 hores

 

Dimarts i dijous:                        9:30 a 12 hores 

 

Divendres:                            9:30 a 13:30 hores  

 

Horari del departament d'alumnat: Gestions i tràmits administratius

 

De dilluns a dijous:                   16:00 a 20:00 hores

 

Divendres:                                 9:30 a 13:30 hores 

 

Departament d'alumnat: (tràmits administratius): departament_alumnat@eoisantcugat.com