ALUMNES LLIURES

Són aquelles persones  que volen obtenir una acreditació del seu coneixement  d'una llengua  sense ser alumne oficial de l'escola en la qual fan les proves per a l'obtenció d'un certificat de les Escoles Oficials d'Idiomes.

 

A l'EOI de Sant Cugat s'imparteixen  els idiomes anglès i alemany i es poden obtenir els certificats oficials que acrediten el coneixement d'aquestes llengües.

 

Convocatòria extraordinària:  Prova per a l'obtenció dels certificats dels nivells intermedi i avançat d'anglès que té lloc al mes de febrer.

 

Convocatòria ordinària: Prova per a l'obtenció dels certificats dels nivells intermedi i avançat de diversos idiomes que té lloc al mes de juny.