TOUR VIRTUAL EOI SANT CUGAT PORTES OBERTES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

ALUMNES LLIURES

 

 

Són candidats/tes que volen obtenir una acreditació del seu coneixement  d'una llengua sense ser alumne oficial de l'escola en la qual fan les proves per a l'obtenció d'un certificat de les Escoles Oficials d'Idiomes.

 

A l'EOI de Sant Cugat s'imparteixen  els idiomes anglès i alemany i es poden obtenir els certificats oficials que acrediten el coneixement d'aquestes llengües.

 

Convocatòria extraordinària:  Prova per a l'obtenció dels certificats dels nivells B1, B2 i C1 d'anglès que té lloc al mes de febrer (inscripció telemàtica al mes de novembre).

 

El Departament d'Educació organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats d'anglès següents:

 

Nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

Nivell B2 del MECR

Nivell C1 del MECR

 

Convocatòria ordinària: Prova per a l'obtenció dels certificats dels nivells B1, B2 i C1 de diversos idiomes que té lloc al mes de juny (inscripció telemàtica al més de febrer).                                                  

 

El Departament d'Educació organitza la convocatòria ordinària de les proves per a l'obtenció dels següents certificats de diversos idiomes:

 

Nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

Nivell B2 del MECR

Nivell C1 del MECR