HORARIS DEL CURS 2020-2021 D'ALEMANY

Curs   Horari   Dies   Grup   Professor/a  
 

 A1 (1r)

(grup A)

 

16:00 - 18:00 

Classe per videoconferència Zoom 

 

Dimarts i

Dijous 

 

Tot el grup

Tot el grup

   Gago Torre, Miquel À.  
                   

 A1 (1r)

 (grup B)

 

19:00 - 21:00 

Classe per videoconferència Zoom  

 

Dimarts i

Dijous 

 

Tot el grup

Tot el grup

  Gago Torre, Miquel À.  
                   
 
 A2 (2n)   16:00 - 18:00     Dimarts    meitat A    Fernández Sánchez, Francesc  
 (grup C)   16:00 - 18:00    Dijous    meitat B      
                   
 A2 (2n)   19:00 - 21:00      Dimarts    meitat A    Fernández Sánchez, Francesc  
 (grup D)   19:00 - 21:00      Dijous   meitat B      
 
 B1 (3r)   16:00 - 18:00      Dilluns    meitat A     Pérez Moreno, María José  
 (grup E)   16:00 - 18:00      Dimecres    meitat B       
                   
 B1 (3r)   19:00 - 21:00      Dilluns     meitat A     Pérez Moreno, María José  
 (grup F)   19:00 - 21:00       Dimecres    meitat B       
 
 B2.1 (4t)   18:50 - 20:50   Dilluns     meitat A
   Albani, Hanna  
(grup G)   18:50 - 20:50   Dimarts   meitat B      
 
B2.2 (5è)   18:50 - 20:50     Dimecres    Tot el grup
   Albani, Hanna  
(grup H - curs semipresencial)                 
                   
C1   19:10 - 21:10     Dilluns i   Tot el grup   Fernández Sánchez, Francesc  
 (grup I)   19:10 - 21:10     Dimecres   Tot el grup      

 

IMPORTANT:

La distribució del grup d’alumnes dintre de l’aula serà: 15 alumnes + professor/a. Per aquest motiu es dividiran tots els grups superiors a 15 alumnes en 2, amb meitat A i meitat B.  Cada meitat assistirà  un dia a classe en lloc de dos. Per exemple dilluns meitat A i dimecres meitat B o dimarts meitat A i dijous meitat B. Una vegada acaben les classes dels grups de tarda hi haurà una hora per netejar, desinfectar i ventilar tots els espais de les aules i espais comuns. Després començarà el torn dels grups de vespre amb la mateixa distribució. Les entrades i sortides seran esglaonades amb intervals de 10 minuts entre les tres aules de la planta baixa i el mateix entre les tres aules de la primera planta, amb les seves respectives sortides.

 

La resta d'hores lectives es realitzaran en treball en línia asincrònic, on cada alumne haurà d’organitzar el seu temps i treball de manera autònoma a partir de l’elaboració i participació en les tasques que proposi el seu professor/a a través de les aules virtuals d'aprenentatge Moodle, d’ús obligatori per a tot l’alumnat del centre, a més de treballar amb d’altres recursos digitals. El material de l'aula digital i d'altres recursos ha de fomentar la interacció i la cooperació entre l'alumnat. Per facilitar la tasca d'ensenyament es procurarà treballar per part del professorat amb llibre digital tant en les sessions presencials com en les sessions telemàtiques.

 

Aquests horaris estan subjectes a possibles canvis esdevinguts per causa de força major.