TRASLLAT DE MATRÍCULA

 

 a) Trasllat de l'alumne durant el curs acadèmic.

 

Si després de formalitzar la matrícula en un centre, un alumne o una alumna demana poder continuar el curs en un altre centre, el trasllat s'anomena trasllat de matrícula viva.

 

 

El termini per efectuar trasllats de matrícula viva a l'EOI Sant Cugat finalitzarà el 30 d'abril i es podrà sol·licitar a partir del primer dia de classe.

 

 Primer quadrimestre

 

Els alumnes de cursos flexibilitzats dels nivells 1r A, 2n A i 3r A, matriculats al primer quadrimestre del curs 2020-2021 que vulguin traslladar la matrícula a un curs no flexibilitzat (1r, 2n i 3r) poden sol·licitar el trasllat de matrícula a un altre centre fins al 29 de novembre.

 

Els alumnes de cursos extensius de 1r, 2n i 3r que vulguin traslladar la matrícula a un curs flexibilitzat (1r A, 2n A i 3r A) poden sol·licitar-ho fins al 29 de novembre.

 

Segon quadrimestre

 

Els alumnes de cursos flexibilitzats dels nivells 1r B, 2n B i 3r B matriculats al segon quadrimestre del curs 2020-2021 que vulguin traslladar la matrícula a un curs no flexibilitzat (1r, 2n i 3r) poden sol·licitar-ho fins al 31 de març.

 

Els alumnes de cursos extensius dels nivells 1r, 2n i 3r matriculats al curs 2020-2021 que vulguin traslladar la matrícula a un curs flexibilitzat (1r B, 2n B i 3r B) poden fer-ho fins al 31 de març.

 

La sol·licitud de matrícula es farà al centre de destinació mitjançant el model "Sol·licitud de trasllat d'expedient" i quedarà condicionada a la disponibilitat de places en el centre. La documentació que caldrà aportar seran els fulls de pagament de la matrícula efectuada en el centre d'origen. En el moment de produir-se una vacant, l'EOI de destinació ho comunicarà al sol·licitant. En cas de no haver-hi vacants en l'EOI de destinació, s'obrirà una llista d'espera on els sol·licitants han de poder indicar els grups i horaris desitjats.

 

b) Trasllat de l'alumnat en període no lectiu.

 

Els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d'origen, poden sol.licitar un trasllat de matrícula a una altra escola durant el mes de juliol (pendent de publicar dates). La sol·licitud de matrícula es farà per correu electrònic a l'escola de destinació, i queda condicionada a la disponibilitat de places. L'escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes a través dels mitjans que estableixi, per notificar l'acceptació o la denegació del trasllat. 

 

La documentació que l'alumne/a haurà d'aportar en el moment de sol·licitar el trasllat seran els fulls de pagament de la matrícula. En cas que hi hagi places vacants, l'escola de destinació sol·licitarà el trasllat de l'expedient acadèmic de l'alumne/a a l'escola d'origen.