DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

TRASLLAT DE MATRÍCULA

 a) Trasllat de l'alumne o alumna durant el curs acadèmic.

 

Si després de formalitzar la matrícula en un centre, un alumne o una alumna demana poder continuar el curs en un altre centre, el trasllat s'anomena "trasllat de matrícula viva".

 

 

El termini per efectuar trasllats de matrícula viva a l'EOI Sant Cugat finalitzarà el 28 d'abril i es podrà sol·licitar a partir del primer dia de classe.

 

Primer quadrimestre

 

L'alumnat de cursos flexibilitzats, matriculats al primer quadrimestre del curs 2022-2023 que vulgui traslladar la matrícula a un curs no flexibilitzat,  pot sol·licitar el trasllat de matrícula a un altre centre fins al 30 de novembre.

 

L'alumnat de cursos extensius que vulgui traslladar la matrícula a un curs flexibilitzat pot sol·licitar-ho fins al 30 de novembre.

 

Segon quadrimestre

 

L'alumnat de cursos flexibilitzats matriculat al segon quadrimestre del curs 2022-2023 que vulgui traslladar la matrícula a un curs no flexibilitzat, pot sol·licitar-ho fins al 31 de març.

 

L'alumnat de cursos extensius matriculats al curs 2022-2023 que vulgui traslladar la matrícula a un curs flexibilitzat, pot fer-ho fins al 31 de març.

 

La sol·licitud de matrícula es farà al centre de destinació mitjançant el model "Sol·licitud de trasllat d'expedienta l'adreça electrònica: departament_alumnat@eoisantcugat.com i quedarà condicionada a la disponibilitat de places en el centre. La documentació que caldrà aportar seran els fulls de pagament de la matrícula efectuada en el centre d'origen. En el moment de produir-se una vacant, l'EOI de destinació ho comunicarà al sol·licitant. En cas de no haver-hi vacants en l'EOI de destinació, s'obrirà una llista d'espera on els sol·licitants han de poder indicar els grups i horaris desitjats.

 

b) Trasllat de l'alumnat en període no lectiu.

 

L'alumnat oficial, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d'origen, pot sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola al juliol en les dates que estableix el Departament d’Eduació. La sol·licitud de matrícula es farà per correu electrònic a l'escola de destinació, i queda condicionada a la disponibilitat de places. L'escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes a través dels mitjans que estableixi, per notificar l'acceptació o la denegació del trasllat. 

 

La documentació que l'alumne/a haurà d'aportar en el moment de sol·licitar el trasllat seran els fulls de pagament de la matrícula. En cas que hi hagi places vacants, l'escola de destinació sol·licitarà el trasllat de l'expedient acadèmic de l'alumne/a a l'escola d'origen.