DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

Certificats d'idiomes dels nivells intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 de les EOI. Convocatòria extraordinària i ordinària.

 

El Departament d'Educació organitza les convocatòries extraordinària i ordinària de les proves lliures per obtenir els certificats  següents:

  • Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2 del MECR
  • Nivell avançat C1 del MECR

Tota la informació aquí

          

Moodle

Calendari Escolar

FAQs

Centros Net