CANVIS D'HORARIS

Curs 2020-2021

 

Els alumnes que vulguin sol·licitar un canvi del seu dia adjudicat de la classe presencial hauran d'omplir el formulari "Sol·licitud canvi de dia de la classe presencial". 

 

Els canvis s’atorgaran només sota el requisit de què la ràtio no passi de 15 alumnes per grup classe i en funció de les places vacants de dia sol·licitat.

 

Termini per sol·licitar canvi d'horari: fins al 24 de setembre

 

PROCEDIMENT:

Fins el dia 24 de setembre, els alumnes interessats ompliran i enviaran el formulari "Sol·licitud canvi de dia de la classe presencial".

 

Les sol·licituds rebudes es classificaran per idioma i horari demanat i es procedirà a concedir o denegar  els canvis d'acord amb la ràtio d'alumnes per grup.

           

El dia 25 de setembre es comunicarà per correu electrònic si la sol·licitud ha estat concedida o denegada. 

      

El canvi serà irrenunciable, oficial i definitiu per a la resta de l'any acadèmic o el final de la situació de la pandèmia que fa necessària la reducció de la ràtio d'alumnes per grup.