DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

PROVES DE CERTIFICACIÓ

Certificacions de les Escoles Oficials d'Idiomes: nivell d'assoliment i certificació d'idiomes a Catalunya

 

 

TAULES DE CORRESPONDÈNCIA DE CERTIFICACIONS D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES AMB LES CERTIFICACIONS D'ALTRES INSTITUCIONS/ORGANISMES

 

Taules de correspondències de certificacions: anglès

 

Taules de correspondències de certificacions: alemany

 

 

CERTIFICAT NIVELL BÀSIC A2

 

 

Cal sol·licitar-lo prèviament al departament d'alumnat de l'escola en horari d'atenció al públic o bé a l'adreça electrònica: departament_alumnat@eoisantcugat.com a partir de la primera setmana d'octubre. Caldrà adjuntar fotocòpia del DNI.

 

En cas que la persona que vingui a recollir-lo no sigui el mateix alumne, caldrà omplir full d'autorització i adjuntar fotocòpia del DNI de l'alumne i de la persona autoritzada.

 

 

CERTIFICAT NIVELL INTERMEDI B1

 

 

Cal sol·licitar-lo prèviament al departament d'alumnat de l'escola en horari d'atenció al públic o bé a l'adreça electrònica: departament_alumnat@eoisantcugat.com a partir de la primera setmana d'octubre. Caldrà adjuntar fotocòpia del DNI.

 

En cas que la persona que vingui a recollir-lo no sigui el mateix alumne, caldrà omplir full d'autorització i adjuntar fotocòpia del DNI de l'alumne i de la persona autoritzada.

 

 

 

ANGLÈS: Mostra de les proves 

 

 

 

ALEMANY: Mostra de les proves 

 

 

 

CERTIFICAT NIVELL INTERMEDI B2

 

 

Aquests certificats els expedeix el Departament d'Educació, prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents per part de l'alumne/a (l'escola emetrà un codi de barres que caldrà pagar pel Servicaixa del Caixabank o bé on line ). Per a la seva tramitació, cal demanar cita prèvia i enviar prèviament (sol·licitud), còpia DNI i, si s'escau, documentació vigent del motiu de reducció o exempció de la taxa, o carnet vigent segons el cas,  a l'adreça electrònica: departament_alumnat@eoisantcugat.com 

 

 

ANGLÈS: Mostra de les proves 

 

 

 

ALEMANY: Mostra de les proves 

 

 

CERTIFICAT NIVELL AVANÇAT C1

 

Aquests certificats els expedeix el Departament d'Educació, prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents per part de l'alumne/a (l'escola emetrà un codi de barres que caldrà pagar pel Servicaixa del Caixabank o bé on line ). Per a la seva tramitació, cal demanar cita prèvia i enviar prèviament (sol·licitud), còpia DNI i, si s'escau, documentació vigent del motiu de reducció o exempció de la taxa, o carnet vigent segons el cas,  a l'adreça electrònica: departament_alumnat@eoisantcugat.com

 

 

 

ANGLÈS: Mostra de les proves

 

 

ALEMANY: Mostra de les proves 

 

Atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu: adaptació de proves finals.

 

Necessitats Educatives Especials a les EOI