APRÈN IDIOMES

ENCARA NO HO ENTENS?

INFORMACIÓ MATRÍCULA NOUS ALUMNES: DATES I DOCUMENTACIÓ PER LLIURAR AL CENTRE

M A T R Í C U L A   D E    N O U S   A L U M N E S  

P E L     C U R S  2 0 1 7 – 2 0 1 8

 

(NIVELLS BÀSIC, INTERMEDI I AVANÇAT)

 

US RECORDEM QUE l'escola no us contactarà directament, haureu de fer el seguiment de la vostra preinscripció i consultar l'aplicatiu els dies marcats i el web per a veure les assignacions i convocatòries

 

 

Dates importants un cop assignat el curs per Test de Nivell o s'ha fet la preinscripció directament a un curs.

 

 

-15 de setembre a partir de les 10h i fins les 13:00h del 18 de setembre:  

 

Consulta de resultats Test de Nivell  i ESCOLLIR HORARIS a l’aplicatiu de preinscripció  (només alumnes que han fet el test de nivell).

 

 

-18 de setembre a partir de les 18:00h: 

 

Consulta de resultats del sorteig d'assignació de places i matrícula online.

 

 

-Del 18 a partir de les 18 :00h i fins a les 23 :59h  del  20 de setembre: 

 

Matriculació online a través de l'aplicatiu de preinscripció d’alumnes nous admesos. Pagament en un termini de 24 hores.

 

Forma de pagament.

L’aplicatiu proporcionarà un “Resguard de matrícula oficial – Curs 2017-2018” que s’haurà d’imprimir per fer efectiu l’import de la matrícula especificat en el mateix resguard (dos codis de barres)  pel Servicaixa (caixer automàtic, NOMÉS ES POT FER EL PAGAMENT A TRAVÉS DEL SERVICAIXA) de La Caixa,  a qualsevol oficina  en el termini de 24 h. a partir de la formalització de la matrícula telemàticaen cas contrari l’alumne no quedarà matriculat. Si sou client d’una altra entitat bancària també podeu fer el pagament per Servicaixa amb la vostra targeta de crèdit o dèbit sense comissió.

 

-19 al 21 de setembre: DOCUMENTACIÓ QUE CAL LLIURAR AL CENTRE:

 

 Per poder validar la matrícula cal portar a l’escola presencialment i en horari de secretaria la següent documentació :

 

  • N I F,  N I E  o passaport (original vigent i fotocòpia).
  • IMPRÈS matrícula omplert amb les dades personals. 
  • IMPRÈS minoria d’edat omplert i signat pel pare, la mare o tutor legal i adjuntar fotocòpia del N I F del signant. 
  • Els més grans de 14 anys i els menors de 16: document que acrediti quin idioma està cursant a l’ESO com a primera llengua estrangera i la compatibilitat d’horaris. 
  • Original i fotocòpia del carnet vigent que acrediti el dret a la reducció o exempció de taxes (en el cas de famílies nombroses i famílies monoparentals) o document actualitzat que acrediti: discapacitat igual o superior al 33% persones subjectes a mesures privatives de llibertat, i les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i el seus fills.

 

 

-26 de setembre a partir de les 9 :00h  i  fins les 24:00h del 27  de setembre: 

Matrícula online de llista d’espera. Els sol·licitants que estiguin en llista d'espera veuran en quina escola i de quin idioma i nivell han quedat en llista d'espera. L'aplicatiu els informarà a partir de quin dia i hora podran accedir per veure si hi ha places vacants i poder matricular-se en els horaris disponibles.

      

-26, 27 i 28 de setembre: 

Les persones matriculades de llista d’espera caldrà que portin presencialment i en horari de secretaria la documentació detallada anteriorment (DOCUMENTACIÓ QUE CAL LLIURAR AL CENTRE) per poder validar la matrícula.

 

-27 i 28 de setembre: 

Inici de les classes dels grups presencials: dia 27 (grups de dilluns/dimecres), dia 28 (grups de dimarts/dijous). Vegeu calenadri escolar.

 

-29 de setembre: 

Publicació de les possibles places vacants a partir de les 12:00h.

 

-2 d'octubre: 

Matrícula presencial de places no cobertes de 16:00 a 19:30h.

 

-3  d'octubre: 

Inici de les classes de tots els grups semipresencials.

          

Moodle

Calendari Escolar

FAQs

Centros Net

  Facebook