TRAMITACIÓ DE TÍTOLS

CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC  A2

 

Cal sol·licitar-lo prèviament (sol·licitud) al departament d'alumnat a l'adreça electrònica:

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. a partir de la primera setmana d'octubre. Caldrà  adjuntar

fotocòpia del DNI.

 

En cas que la persona que vingui a recollir-lo (amb cita prèvia) no  sigui el mateix alumne, caldrà omplir 

full d'autorització i adjuntar fotocòpia del DNI de l'alumne i de la persona autoritzada.

 

 

CERTIFICAT DE NIVELL INTERMEDI B1

 

 

Cal sol·licitar-lo prèviament (sol·licitud) al departament d'alumnat a l'adreça electrònica:

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. a partir de la primera setmana d'octubre. Caldrà  adjuntar

fotocòpia del DNI.

 

En cas que la persona que vingui a recollir-lo (amb cita prèvia) no  sigui el mateix alumne, caldrà omplir

 full d'autorització i adjuntar fotocòpia del DNI de l'alumne i de la persona autoritzada.

 

 

CERTIFICAT DE NIVELL INTERMEDI B2 i NIVELL AVANÇAT C1

 

Aquests certificats els expedeix el Departament d'Educació, prèvia sol·licitud i abonament de les taxes

corresponents per part de l'alumne/a.

 

Per a la seva tramitació a partir de la primera setmana d'octubre

 

1) Cal enviar prèviament omplerta i signada la sol·licitud  (codi de l'ensenyament i codi del centre a

    emplenar per l'escola) una  còpia del vostre DNI i, si escau, documentació vigent del motiu de reducció o

    exempció de la taxa, o carnet vigent segons el cas, a l'adreça electrònica: 

        Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

2) Un cop rebuda la documentació, l'escola us donarà cita prèvia per fer les gestions corresponents.

  També us emetrà un codi de barres  per efectuar el pagament pel Servicaixa del Caixabank o bé on line.

 

3) Perquè l'escola pugui  sol·licitar el títol al Departament d'Educació l'alumne/a caldrà que porti

    a l'escola el codi de barres que se li va facilitar anteriorment per fer el pagament, més el corresponent

    comprovant de pagament.

 

 

 

- Taxes d'expedició