TEST DE NIVELL EOI SANT CUGAT

Horaris del test de nivell d’anglès a l’EOI Sant Cugat :

 

Dia i hora :

 

8, 12 , 13 o bé 14 de setembre de 2017

 

(Caldrà consultar el dia concret assignat : dia  8, 12 , 13 o bé dia 14. Aquesta consulta es podrà fer el dia 6 a partir de les 18 hores al web del centre. Allà heu de consultar si per sorteig podeu fer el test i quin  dia i quina aula  teniu adjudicada).

El test de nivell d'anglès només es podrà fer en la data adjudicada pel centre.

 

 

de 15 :00 a 16 :10 hores : prova escrita

de 16 :10 a 18 :00 hores : correcció de la prova  escrita

de 18 :00 a 20 :00 hores : prova oral d’anglès (obligatori per accedir a 3r, 4t o 5è curs)

 

Horaris del test de nivell d’alemany a l’EOI Sant Cugat :

 

Dia i hora :

 

8, 12 , 13 o bé 14 de setembre de 2017

 

(Caldrà consultar el dia concret assignat : dia  8, 12 , 13 o bé dia 14. Aquesta consulta es podrà fer el dia 6 a partir de les 18 hores al web del centre. Allà heu de consultar quin  dia i quina aula  teniu adjudicada).

 

de 17:00-18:00  hores: prova escrita

de 18:00-19:00  hores: correcció de la prova  escrita

de 19:00-20:00  hores: prova oral d’alemany (obligatori per accedir a 2n, 3r, 4t o 5è curs)