TOUR VIRTUAL EOI SANT CUGAT PORTES OBERTES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

FUNCIONAMENT DE L'ESCOLA

 

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte l’accés únic al centre i el nombre de grups i la limitació del nombre d’alumnes per aula per poder garantir la distància interpersonal de seguretat (consulteu Pla d'obertura del centre).

 

S'eliminaran les pauses enmig de classe per tal d'evitar aglomeracions als passadissos.

 

Les classes a l'Escola Oficial d'Idiomes  Sant Cugat el curs 2020-2021 començaran de forma esglaonada i per aules a les 15.50, 16.00 i 16.10  en els grups de tarda i a les 17.50, 18.00 i 18.10 en els grups de vespre, amb una hora entre franges horàries per netejar aules, cadires i lavabos  i ventilar el centre.

 

Es farà un seguiment de l'assistència de l'alumnat a les sessions de classe presencial (consulteu Secció Sistema d’avaluació).

 

 No està permès fumar en tot l’edifici i recinte del centre