FUNCIONAMENT DE L'ESCOLA

 

Horari classes: comencen sempre a l’hora fixada en punt i es fa una pausa de 10 minuts a meitat de classe.

 

Les classes a l'Escola Oficial d'Idiomes  Sant Cugat pel curs 2017-2018 són de 2 hores i 30 minuts de durada (de 16:00h a 18:30h o 18:30h a 21:00h) els dilluns i dimarts i de 2 hores i 15 minuts (de 16:30h a 18:45h o 18:45h a 21:00h) els dimecres i dijous, en compliment de l'acord del Departament d'Ensenyament amb els sindicats pel curs 2017-2018: el professorat passa de 20 hores  a  impartir 19 hores lectives setmanals.

Cada alumne haurà de signar  cada dia de classe el full d’assistència. (consulteu Secció Sistema d’avaluació).

 

No està permès fumar en tot l’edifici i recinte del centre

 

Pel bon funcionament de les classes  els dispositius electrònics no es poden fer servir a l'aula, tret del seu ús amb finalitats didàctiques i sempre permeses pel professorat.