FUNCIONAMENT DE L'ESCOLA

 

Horari classes: comencen sempre a l’hora fixada en punt i es fa una pausa de 10 minuts a meitat de classe. La classe finalitza a les 18.30 o a les 21 hores en punt.

 

Cada alumne haurà de signar  cada dia de classe el full d’assistència. (consulteu Secció Sistema d’avaluació).

 

Està prohibit fumar en tot l’edifici i recinte del centre.

 

Pel bon funcionament de les classes  els dispositius electrònics no es poden fer servir a l'aula, tret del seu ús amb finalitats didàctiques i sempre permeses pel professorat.