HORARI

 

HORARI DEL CENTRE

     

       De dilluns a dijous: 14:00 a 21:30 hores 

       Divendres: 08:00 a 15:30 hores

 

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC  (SECRETARIA)

 

De dilluns a dijous: 16:00 a 19:30 hores 

Divendres: 10:00 a 13:30 hores

 

 HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC  (EQUIP DIRECTIU)

 

Director: dimarts  10:00 a 11:00 hores 

Secretària: dimarts 10:00 a 11:00 hores 

Cap d'estudis: dijous 10:00 a 11:00 hores