HORARI

     

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC  I SECRETARIA

 

De dilluns a dijous: 16:00 a 20:00 hores 

Divendres: 09:30 a 13:30 hores

 

 HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC  (EQUIP DIRECTIU)

 

Director: dimarts  09:00 a 10:00 hores 

Secretària: dimarts 10:00 a 11:00 hores 

Cap d'estudis: dijous 10:00 a 11:00 hores