CERTIFICATS OFICIALS

Certificacions de les Escoles Oficials d'Idiomes: nivell d'assoliment i certificació d'idiomes a Catalunya

 

 

TAULES DE CORRESPONDÈNCIA DE CERTIFICACIONS D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES AMB LES CERTIFICACIONS D'ALTRES INSTITUCIONS/ORGANISMES

 

Taules de correspondències de certificacions: anglès

 

Taules de correspondències de certificacions: alemany

 

 

CERTIFICAT NIVELL BÀSIC A2

 

 

Cal sol·licitar-lo prèviament al departament d'alumnat de l'escola en horari d'atenció al públic o bé per correu electrònic. Caldrà adjuntar fotocòpia del DNI.

 

En cas que la persona que vingui a recollir-lo no sigui el mateix alumne, caldrà omplir full d'autorització i adjuntar fotocòpia del DNI de l'alumne i de la persona autoritzada.

 

 

CERTIFICAT NIVELL INTERMEDI B1

 

 

Cal sol·licitar-lo prèviament al departament d'alumnat de l'escola en horari d'atenció al públic o bé per correu electrònic. Caldrà adjuntar fotocòpia del DNI.

 

En cas que la persona que vingui a recollir-lo no sigui el mateix alumne, caldrà omplir full d'autorització i adjuntar fotocòpia del DNI de l'alumne i de la persona autoritzada.

 

 

 

ANGLÈS: Mostra de les proves 

 

 

 

ALEMANY: Mostra de les proves 

 

 

 

CERTIFICAT NIVELL INTERMEDI B2

 

Aquests certificats els expedeix el Departament d'Educació, prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents per part de l'alumne/a. La tramitació (alumnes oficials i lliures) s'ha de fer al departament d'alumnat de l'escola (de dilluns a dijous de 16:00 a 18:00H i divendres: 09:30 a 13:30H).

 

 

ANGLÈS: Mostra de les proves 

 

 

 

ALEMANY: Mostra de les proves 

 

 

CERTIFICAT NIVELL AVANÇAT C1

 

Aquests certificats els expedeix el Departament d'Educació, prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents per part de l'alumne/a. La tramitació (alumnes oficials i lliures) s'ha de fer al departament d'alumnat de l'escola (de dilluns a dijous de 16:00 a 18:00H i divendres: 09:30 a 13:30H).

 

ANGLÈS: Mostra de les proves

 

 

ALEMANY: Mostra de les proves