CERTIFICATS OFICIALS

Certificacions de les Escoles Oficials d'Idiomes

 

Nivell d'assoliment i certificació d'idiomes a Catalunya

 

TAULES DE CORRESPONDÈNCIA DE CERTIFICACIONS D'ESCOLES OFICIALS  D'IDIOMES AMB LES CERTIFICACIONS D'ALTRES INSTITUCIONS/ORGANISMES

 

Taules de correspondències de certificacions: anglès

 

Taules de correspondències de certificacions: alemany

 

 

NIVELL BÀSIC (A2)

 

S'obté en aprovar el 2n curs. El títol obtingut des del curs 2007-8 i fins al curs 2014-15 no cal sol·licitar-lo prèviament. Es podrà recollir al departament d'alumnat de l'escola (en horari d'atenció al públic)

 

El títol de 2n curs obtingut a partir dels curs 2015-16, cal sol·licitar-lo prèviament al departament d'alumnat de l'escola  o bé per correu electrònic a partir de l'1 de novembre. Caldrà  adjuntar fotocòpia del DNI.

 

En cas que la persona que vingui a recollir-lo no sigui el mateix alumne, caldrà omplir full d'autorització i adjuntar fotocòpia del DNI de l'alumne i de la persona autoritzada

 

 

 

NIVELL INTERMEDI (B1)

 

S'obté en aprovar el 3r curs. El títol obtingut fins al  curs 2014-15 no cal sol·licitar-lo prèviament. Es podrà recollir al departament d'alumnat de l'escola (en horari d'atenció al públic).

 

El títol de 3r curs obtingut a partir dels curs 2015-16, cal sol·licitar-lo prèviament al departament d'alumnat de l'escola  o bé per correu electrònic a partir de l'1 de novembre. Caldrà  adjuntar fotocòpia del DNI.

 

En cas que la persona que vingui a recollir-lo no sigui el mateix alumne, caldrà omplir full d'autorització i adjuntar fotocòpia del DNI de l'alumne i de la persona autoritzada.

 

 

 

ANGLÈS: Mostra de les proves  Activitats per preparar les proves   Expressió i interacció oral  (Informació)

 

 

 

ALEMANY: Mostra de les proves   Activitats per preparar les proves   Expressió i interacció oral (Informació)

 

 

 

NIVELL AVANÇAT (B2)

 

S'obté en aprovar el 5è curs. Aquest certificat l'expedeix el Departament d'Ensenyament, prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents per part de l'alumne/a APTE/A.

 

Es podrà tramitar al departament d'alumnat de l'escola a partir de l'1 de novembre 

(en horari d'atenció al públic).

 

ANGLÈS: Mostra de les proves   Activitats per preparar les proves

 

 

 

ALEMANY: Mostra de les proves  Activitats per preparar les proves

 

 

NIVELL C1 

 

S'obté en aprovar el nivell C1. Aquest certificat l'expedeix el Departament d'Ensenyament, prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents per part de l'alumne/a APTE/A.

 

Es podrà tramitar al departament d'alumnat de l'escola a partir de l'1 de novembre 

(en horari d'atenció al públic).

 

 

 ANGLÈS: Mostra de les proves