ORGANITZACIÓ

Equip directiu

Director: Miquel À, Gago

Secretària: Hanna Albani

Cap d’estrudis: Esther Castilla

 

Consell Escolar

El Consell Escolar de l’EOI Sant Cugat es va constituir el 3 de desembre de 2018 i està format per:

 

Representants de l’equip directiu:

Director: Miquel À, Gago

Secretària: Hanna Albani

Cap d’estrudis: Esther Castilla

 

Representants del professorat:

Francesc Fernández

Antoni Gàmez

Sònia González

Maria José Pérez

Clara Martínez

 

Representants de l’alumnat:

Lourde Majem

Carlos Vicente 

  

Representant del personal d’administració i serveis (PAS):

Montserrat Baladas

 

Representant de l’ajuntament:

Mercè Fornos

 

Càrrecs de coordinació:

Cap de departament d’alemany:

Francesc Fernández

 

Cap de departament d’anglès:

Sònia González