DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

TRASLLAT D'EXPEDIENT

COM REALITZAR UN TRASLLAT D’EXPEDIENT

 

 Hi ha dos tipus de trasllat:

 

a) Trasllat de l'alumne durant el curs acadèmic.

 

Si després de formalitzar la matrícula en un centre, un alumne demana poder continuar el curs en un altre centre, el trasllat s'anomena trasllat de matrícula viva.

 

El termini per efectuar trasllats de matrícula viva a l'EOI Sant Cugat  es podrà sol·licitar a partir del primer dia hàbil del mes de novembre i finalitzarà (entreu: secretaria/normes administratives/ trasllat de matrícula) .

 

La sol·licitud de matrícula es farà al centre de destinació mitjançant el model "Sol·licitud de trasllat d'expedient" a l'adreça electrònica departament_alumnat@eoisantcugat.com i quedarà condicionada a la disponibilitat de places en el centre.

 

La documentació que caldrà aportar seran la matrícula i els fulls de pagament de la matrícula efectuada en el centre d'origen. En el moment de produir-se una vacant, l'EOI de destinació ho comunicarà al sol·licitant.

 

En cas de no haver-hi vacants en l'EOI de destinació, s'obrirà una llista d'espera on els sol·licitants han de poder indicar els grups i horaris desitjats.

 

b) Trasllat de l'alumne en període no lectiu.

 

Els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d'origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola durant el mes juliol (Mireu: Secretaria/Normes administratives/Trasllat de matricula).

 

La sol·licitud de matrícula es farà per correu electrònic  a l'escola de destinació, i queda condicionada a la disponibilitat de places. L'escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes a través dels mitjans que estableixi, per notificar l'acceptació o la denegació del trasllat. 

 

La documentació que l'alumne haurà d'aportar en el moment de sol·licitar el trasllat seran els fulls de pagament de la matrícula. En cas que hi hagi places vacants, l'escola de destinació sol·licitarà el trasllat de l'expedient acadèmic de l'alumne a l'escola d'origen.