DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

QUINS IDIOMES PUC ESTUDIAR A L'EOI DE SANT CUGAT?

QUINS IDIOMES PUC ESTUDIAR A L'EOI DE SANT CUGAT?

 

L'Escola Oficial d'Idiomes de Sant Cugat ofereix els idiomes Anglès i

Alemany.

Els estudis a l'Escola Oficial d' Idiomes de Sant Cugat estan estructurats en sis cursos, tant en anglès com en alemany:

 

  • A1 i A2: nivell bàsic A2
  • B1: nivell intermedi B1
  • B2.1. i B2.2.: nivell intermedi B2
  • C1: nivell avançat C1

Quan s’assoleixen els objectius finals del nivell A2 s’obté el certificat de nivell bàsic A2.

Els certificats de nivell intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 només es poden obtenir si se superen les proves corresponents.

Els certificats de nivell intermedi B1, B2  i C1 també es poden obtenir en règim lliure.