DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

A QUINA EDAT PUC COMENÇAR A ESTUDIAR A L'EOI?

A QUINA EDAT PUC COMENÇAR A ESTUDIAR A L'EOI?

 

Per accedir als ensenyaments d'idiomes de les escoles oficials cal tenir com a mínim 16 anys complerts l'any en què es comencen els estudis o fer-los l'any natural en què s'efectua la matrícula.

 

També hi poden accedir els més grans de 14 anys (a data 31 de desembre de l'any de matriculació al setembre), per seguir els ensenyaments d'un idioma diferent del cursat en l'educació secundària obligatòria. (Caldrà justificar-ho documentalment en el moment de la preinscripció).

 

QUÈ NECESSITO PER ACCEDIR ALS ESTUDIS DE LES EOI?

 

Cal tenir l'edat indicada i fer la preinscripció en els períodes entre finals d'agost i principis de setembre (web de l'escola).