DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

CURSOS D'ESTIU

PUC FER UN CURS D’ESTIU A L’EOI DE SANT CUGAT?

 

 L’EOI Sant Cugat no ofereix cursos d'estiu.

 

UN CURS D'ESTIU EM DÓNA DRET A PLAÇA PER A UN CURS REGULAR?

 

No. Els cursos d'estiu no formen part de l'ensenyament reglat ja que pertanyen al règim de cursos especials d'educació permanent i de perfeccionament. Si un alumne/a vol continuar els seus estudis en un curs reglat, ha de fer la preinscripció.

 

SI SÓC ALUMNE/A OFICIAL, HE DE PASSAR EL TEST DE NIVELL DEL CURS D'ESTIU?

 

No, si sou o heu estat alumne/a durant el mateix curs acadèmic.

 

QUANTS CRÈDITS UNIVERSITARIS CONVALIDEN ELS CURSOS D'ESTIU?

 

Depèn. L'alumnat s'ha d'adreçar a la secretaria de la seva facultat per demanar-ne la convalidació.

 

UN CURS D'ESTIU EM DÓNA DRET A MATRICULAR-ME COM A ALUMNE/A OFICIAL AL NIVELL SEGÜENT?

 

No. La durada d'un curs d'estiu és inferior a la d'un curs reglat, però, si heu aprovat un curs d'estiu, esteu exempt de fer el test de nivell dels cursos regulars i podeu preinscriure-us directament al mateix nivell que heu cursat durant el curs d'estiu o al curs següent si heu fet el nivell B d'un determinat curs.

 

PUC FER UN CURS D'ESTIU AL SETEMBRE?

 

No existeix aquesta possibilitat en cap EOI.

 

SI VAIG FER EL TEST DE NIVELL AL SETEMBRE PERÒ DESPRÉS NO VAIG ACONSEGUIR PLAÇA, EM SERVEIX PER ACREDITAR EL MEU NIVELL A CURSOS D'ESTIU?

 

No. Dins de cadascun dels cinc nivells de cursos d'estiu, pot haver-hi subnivells (Ex. 1a,1b) per tal d'adaptar els continguts als coneixements de l'alumnat de cada grup. Fer un test de nivell és, per tant, un avantatge per a l'alumnat, perquè així es pot determinar el nivell o subnivell amb més exactitud.