TOUR VIRTUAL EOI SANT CUGAT PORTES OBERTES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

CURSOS MONOGRÀFICS CURS 2018/2019

L'EOI Sant Cugat organitza durant el primer quadrimestre del curs 2018-2019 el curs especial monogràfic i de perfeccionament següent: 

  • English in Media (EIM)

Els continguts d'aquests cursos són l'aprofundiment en el coneixement de la realitat sociocultural dels països on es parla la llengua objecte d'estudi (història, costums, etc.), de llengua d'especialitat  (negocis, didàctica...) o de treball d'actualització lingüística o específic per destreses. 

Aquests cursos estan pendents de ser reconeguts com a Activitat de Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquests cursos com a crèdits d’idiomes de lliure elecció. En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Per obtenir-lo, es requereix un mínim de 80% d’assistència i una avaluació positiva de les tasques d'aprofitament. 

 

 ENGLISH IN MEDIA (EIM)

 

Tens l'anglès una mica pansit? T'interessa l'actualitat del món expressada en llengua anglesa? English in Media (EIM) és el curs que necessites per no perdre el nivell que tant t'ha costat assolir i per millorar l'expressió oral, el vocabulari, la pronunciació, etc.

 

Objectius del curs

L'objectiu del curs és que oferir a l’alumnat un ventall d'ínputs en anglès ric i variat a l'entorn de l'actualitat informativa expressada en els mitjans de comunicació en llengua anglesa per tal de que pugui practicar l'idioma a través dels temes proposats i rebi “feedback” sobre els seus esforços comunicatius.

 

PROFESSOR: Frank Mortes  

 

DURADA:  30 hores (15 sessions de 2 hores)

 

DIES I HORES: Dilluns de 19:00 a 21:00 hores

 

INICI DEL CURS: 8 d'octubre de 2018  

 

DESTINATARIS: Persones amb un nivell igual o superior al 5è curs d’EOI (B2)

 

REQUISITS:  Estar en possessió del certificat de nivell avançat d’EOI d’anglès (5è acabat) o equivalent (B2 del Marc europeu comú de referència), que caldrà acreditar al moment de la matrícula. En cas contrari, es podrà fer una prova de nivell un cop oberta la matrícula. 

 

MATRÍCULA: No cal fer preinscripció. El 2 d'octubre de 18:00 a 19:30 hores es realitzarà la matrícula presencialment (en cas que quedin places disponibles es mantindrà oberta la matrícula fins que es cobreixin). 

 

PREU DELS CURSOS

 

Curs monogràfic de 30 hores: 199,80€ +5,20€ de material 

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA

 

- DNI original i fotocòpia.

- Acreditació de nivell de llengua o realització de prova de nivell.

- Efectuar el pagament en efectiu.