CURSOS MONOGRÀFICS CURS 2016/2017 (OCTUBRE)

L'EOI Sant Cugat organitza durant el primer quadrimestre del curs 2016-2017 els cursos especials monogràfics i de perfeccionament següent: 

  • Vitamins for Your English
  • English for Work (2)

 

Els continguts d'aquests cursos són l'aprofundiment en el coneixement de la realitat sociocultural dels països on es parla la llengua objecte d'estudi (història, costums, etc.), de llengua d'especialitat  (negocis, didàctica...) o de treball d'actualització lingüística o específic per destreses. 

Aquests cursos estan pendents de ser reconeguts com a Activitat de Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquests cursos com a crèdits d’idiomes de lliure elecció. En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Per obtenir-lo, es requereix un mínim de 80% d’assistència i una avaluació positiva de les tasques d'aprofitament. 

 

 

VITAMINS FOR YOUR ENGLISH 

 

Tens l'anglès una mica pansit? Vitamins for Your English és el curs que necessites per no perdre el nivell que tant t'ha costat assolir i per millorar l'expressió oral, el vocabulari, la pronunciació...

 

Objectius del curs

L’objectiu del curs és, d'una banda, oferir a l'alumnat un ventall d'input en anglès ric i variat i , d'altra, crear oportunitats per poder practicar les quatre destreses bàsiques i donar "feedback" sobre els esforços comunicatius de l'alumnat. 

 

PROFESSOR: Frank Mortes  

 

DURADA:  30 hores (15 sessions de 2 hores)

 

DIES I HORES: Dimarts de 19 a 21 hores

 

INICI DEL CURS: 11 d'octubre de 2016 18 d'octubre de 2016 

 

DESTINATARIS: Persones amb un nivell igual o superior al 5è curs d’EOI (B2)

 

REQUISITS:  Estar en possessió del certificat de nivell avançat d’EOI d’anglès (5è acabat) o equivalent (B2 del Marc europeu comú de referència), que caldrà acreditar al moment de la matrícula. En cas contrari, es podrà fer una prova de nivell un cop oberta la matrícula. 

 

MATRÍCULA: No cal fer preinscripció. El 29 de setembre de 18:00 a 19:30 hores es realitzarà la matrícula presencialment (en cas que quedin places disponibles es mantindrà oberta la matrícula fins que es cobreixin).

 

 

ENGLISH FOR WORK (2)

 

Vols millorar les teves perspectives professionals i desenvolupar-te en anglès de manera més eficaç en una àmplia varietat de situacions laborals? La segona edició d'aquest curs t'ofereix la possibilitat de progressar en les teves habilitats comunicatives en contextos empresarials. Amb material i temes nous! 

 

Objectius del curs

L’objectiu del curs és practicar i perfeccionar l'idioma mitjançant temes relatius a l'anglès comercial i de negocis a la vegada que desenvolupar habilitats professionals necessàries per a situacions comunicatives interculturals dins l'àmbit laboral.

 

PROFESSOR: Frank Mortes  

 

DURADA:  30 hores (15 sessions de 2 hores)

 

DIES I HORES: Dimarts de 17 a 19 hores

 

INICI DEL CURS: 11 d'octubre de 2016 18 d'octubre de 2016  

 

DESTINATARIS: Persones amb un nivell igual o superior al 3r curs d’EOI (B1)

 

REQUISITS:  Estar en possessió del certificat de nivell intermedi d’EOI d’anglès (3r acabat) o equivalent (B1 del Marc europeu comú de referència), que caldrà acreditar al moment de la matrícula. En cas contrari, es podrà fer una prova de nivell un cop oberta la matrícula. 

 

MATRÍCULA: No cal fer preinscripció. El 28 de setembre de 18:00 a 19:30 hores es realitzarà la matrícula presencialment (en cas que quedin places disponibles es mantindrà oberta la matrícula fins que es cobreixin). 

 

PREU DELS CURSOS

 

Curs monogràfic de 30 hores: 199,80€ +5,20€ de material 

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA

 

- DNI original i fotocòpia.

- Acreditació de nivell de llengua o realització de prova de nivell.

- Efectuar el pagament en efectiu o amb targeta de crèdit.