DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

Programa de certificació dels coneixements de llengües estrangeres

 

Proves lliures adreçades a l'alumnat dels centres

seleccionats per formar part del Programa de certificació

dels coneixements de llengües estrangeres en

determinats ensenyaments corresponent al curs 2022-2023.

 

 

Procés d'inscripció a les proves (Infografia imprimible): aquí  

 

Calendari

 

Dates d'inscripció i calendari de realització de les proves

 

1. El formulari per emplenar la relació vinculant d'alumnes que els

centres seleccionats presentaran a les proves lliures es troba a la

adreça següent.

 

2. Termini dels centres educatius seleccionats per presentar la relació

vinculant de l'alumnat: no més tard del 18 de gener de 2023.

 

3. Dates d'inscripció: del 6 al 10 de febrer de 2023, ambdós inclosos.

 

4. Últim dia de pagament de la taxa: 11 de febrer de 2023, abans de

les 22:00 h.

 

5. La llista provisional de persones aspirants admeses i excloses es pot

consultar el 17 de febrer de 2023. 

 

6. Les persones aspirants han de presentar la documentació, si escau,

al centre on s'han inscrit, no més tard del 3 de març de 2023.

 

7. La llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses es pot

consultar a partir del 8 de març.

 

8. Prova escrita:14 d'abril de 2023, 16:00 h (cal ser-hi a les 15.30 h)

 

9. Publicació de qualificacions provisionals: 15 de maig de 2023. Aquí

 

10. Reclamacions: es podran presentar per escrit fins al 18 de maig de

2023.

 

11. Publicació de qualificacions definitives: 19 de maig de 2023. Aquí

 

 

 

          

Moodle

Calendari Escolar

FAQs

Centros Net