APRÈN IDIOMES

ENCARA NO HO ENTENS?

Atenció al públic durant els mesos de juny i juliol

 

Els tràmits administratius  i/o la informació en general

es farà exclusivament a través del nostre correu electrònic

eoisantcugat.cat o a través del telèfon 935 901 490 ( de dilluns a

a divendres de 9:00 a 13:00 h).

 

Puntualment i sempre que les circumstàncies així ho permetin, s'atendran presencialment aquells casos que, per la seva tipologia, requereixin de la presència de l'interessat/da. Caldrà demanar CITA PRÈVIA i emplenar DECLARACIÓ RESPONSABLE: alumnes majors de 18 anysresponsable alumnes menors que caldrà ENVIAR EMPLENADA PRÈVIAMENT per correu electrònic.

  

La direcció del centre podrà denegar aquesta cita presencial si el

tràmit es pot fer telemàticament i/o per altres motius justificats.

 

Per a accedir al centre, l’interessat/da haurà de respectar les normes següents:

  • No podrà accedir-hi acompanyat/da.
  • Haurà d’entrar al centre amb la mascareta protectora individual posada
  • Haurà de rentar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic que es trobarà a l’entrada.
  • Haurà de portar un bolígraf propi en cas d’haver de fer-ne ús.

S’atendrà a la planta baixa del centre, i només es podrà fer ús de l'espai indicat.

          

Moodle

Calendari Escolar

FAQs

Centros Net

  Facebook