Cancel·lació de les proves unificades de certificació de B1, B2 i C1 I Alumnat oficial i candidats lliures

 
Amb motiu de la publicació de la Resolució EDU/975/2020, de 8 de maig, queden anul·lades definitivament  les proves per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi B1 i B2 i de nivell avançat C1 de la convocatòria ordinària unificada per a totes les EOI de Catalunya, tant per a l’alumnat oficial com per al lliure.

 

 

Anul·lades definitivament les proves de certificació de les Escoles Oficials d'Idiomes.