INFORMACIÓ IMPORTANT: ACCIÓ EDUCATIVA, AVALUACIÓ I PROVES DE CERTIFICACIÓ CURS 2019-2020 - PROVES DE CERTIFICACIÓ ALUMNES LLIURES

En data de 20 d'abril de 2020, el Departament d'Educació ha fet públiques les següents intruccions pel que fa a l'avaluació  i les proves de certificfació d'alumnes oficials i lliures

 

 

Instruccions per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluaciódels alumnes dels ensenyaments de Formació professional i de Règim especial davant la prolongació del període de confinament pel Covid19.

 

Informació actualitzada sobre convocatòria ordinària Proves Lliures de Certificació

 

Informació important per a l’alumnat matriculat a la convocatòria ordinària de les proves lliures per a l’obtenció dels certificats de Nivell intermedi B1 i B2 i Nivell avançat C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR):

 

Atesa la suspensió de les activitats presencials d’acord amb el Reial decret 463/2020, de 14 de març, no es van publicar les llistes definitives d’admesos/exclosos el dia 31 de març de 2020. Mentre sigui vigent aquesta suspensió no es podran publicar les llistes ni es podran fer les convocatòries per a l’alumnat lliure.