Certificats d'anglès dels nivells intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 de les EOI. Convocatòria extraordinària

Termini:  del 18 de novembre (a partir de les 9 h) al 22 de novembre de 2019

 

 

El Departament d'Ensenyament organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats d'anglès següents: