Certificats d'anglès dels Nivell Intermedi B1, B2 i Nivell Avançat C1 de les EOI. Convocatòria extraordinària (prova febrer) i convocatòria ordinària (prova maig-juny).

Inscripció convocatòria extraordinària (prova febrer)

 

Inscripció convocatòria ordinària (prova maig - juny)