APRÈN IDIOMES

ENCARA NO HO ENTENS?

Certificats d'anglès dels nivells intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 de les EOI. Convocatòria extraordinària

Termini:  del 18 de novembre (a partir de les 9 h) al 22 de novembre de 2019

 

 

El Departament d'Ensenyament organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats d'anglès següents:

  • Nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell B2 del MECR
  • Nivell C1 del MECR

          

Moodle

Calendari Escolar

FAQs

Centros Net

  Facebook