APRÈN IDIOMES

ENCARA NO HO ENTENS?

DOCUMENTACIÓ QUE CAL LLIURAR AL CENTRE UN COP FORMALITZADA LA MATRÍCULA DE NOUS ALUMNES

Per poder validar la matrícula, cal portar a l'escola presencialment o per correu electrònic i en horari del departament d'alumnat la següent documentació:

 

NO CAL QUE  PORTEU AL CENTRE ELS COMPROVANTS DE PAGAMENT DE MATRICULA, NOMÉS ELS DOCUMENTS SEGÜENTS: 

  

 

  • D N I, N I E  o passaport (original vigent i fotocòpia). 
  • IMPRÈS minoria d’edat omplert i signat pel pare, la mare o tutor legal i adjuntar fotocòpia del D N I de la persona que signa.
  • Els més grans de 14 anys i els menors de 16: document que acrediti quin idioma està cursant a l’ESO com a primera llengua estrangera(curs: 2019-20) i la compatibilitat d’horaris.  
  • Original i fotocòpia del carnet vigent que acrediti el dret a la reducció o exempció de taxes.

 

 

 

          

Moodle

Calendari Escolar

FAQs

Centros Net

  Facebook