APRÈN IDIOMES

ENCARA NO HO ENTENS?

MATRÍCULA DE PLACES VACANTS D'ANGLÈS I ALEMANY

ANGLÈS:

Queden places vacants de 2n curs d'anglès en horari de dilluns i dimecres de 16.00-18.30 hores (16.30-18.45 hores els dimecres) i de dimarts i dijous de 16.00-18.30 hores (16.30-18.45 hores els dijous). Per a més informació truqueu al centre en horari d'atenció al públic.

 

 

 

Documentació que cal portar per efectuar la matrícula d'anglès / alemany:

 

 

Imprès de matriculació.

 

- DNI

 

- Original i còpia del document (vigent) que permet l'exempció o bonificació  de la taxa (si escau).

 

-  Els menors d'edat en el moment de la matrícula hauran de portar full de "Minoria d'edat" signat pel pare/mare/tutor legal i adjuntar fotocòpia del DNI de la persona que ha signat.

 

 

ALEMANY:

Encara queden places vacants d'alemany de tots els nivells.

 

Podeu passar pel departament d'alumnat de l'escola en horari d'atenció al públic per fer la matrícula.

 

          

Moodle

Calendari Escolar

FAQs

Centros Net

  Facebook