APRÈN IDIOMES

ENCARA NO HO ENTENS?

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DELS CERTIFICATS D'ANGLÈS DE LES EOI

Certificats d'anglès dels nivells intermedi, avançat i C1 de les EOI. Convocatòria extraordinària.

 

El Departament d'Ensenyament organitza la convocatòria extraordinària  de les proves per obtenir els certificats d'anglès següents:

 

  • Nivell intermedi. Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell avançat. Corresponent al nivell B2 del MECR
  • Nivell C1. Corresponent al nivell C1 del MECR

Informació sobre preinscripció, dates, ...

          

Moodle

Calendari Escolar

FAQs

Centros Net

  Facebook